Thết bị chống dòng rò A9D31606 6A 30mA AC

  • Description

Description

Thông số kỹ thuật:

Model: A9D31606

IDPN N VIGI 6A C 30MA AC-TYPE RESIDUAL C