SS Pipe Fitting SS-12-HRN-8

  • Description

Description

Thông số sản phẩm:

SS Pipe Fitting

Model: SS-12-HRN-8

Hex Reducing Nipple, 3/4″ MNPT x 1/2″ MNPT