Smart Pressure Transmitter 2088G4S22A1B4Q4

  • Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật:

Model: 2088G4S22A1B4Q4
Range: -1.01 to 275.8 bar