Sensor đo nồng độ SO2
C79451-A3468-B521

  • Description

Description

Thông số kỹ thuật:

SO2 sensor for ULTRAMAT23

Model: 7MB2335-0NH10-3AA1 0-500/2500 vpm

PN: C79451-A3468-B521

Xuất xứ: Pháp