Sensor đo nồng độ O2
C79451-A3458-B55

  • Description

Description

Thông số kỹ thuật:

O2 sensor for ULTRAMAT23 7MB2337-0NH10-3PW1 0-5/25%

PN: C79451-A3458-B55

Xuất xứ: Nhật