Sensor đo nồng độ NO
C79451-A3468-B522

  • Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật:

NO sensor for ULTRAMAT23

Model: 7MB2337-0NH10-3PW1 0-5/25%

PN: C79451-A3468-B522

Xuất xứ: Pháp