Sensor đo nồng độ CO2
C79451-A3468-B526

  • Description

Description

Thông số kỹ thuật:

CO2 sensor for ULTRAMAT23

Model: 7MB2337-0AH00-3CP1 0-5/25% vpm

PN: C79451-A3468-B526

Xuất xứ: Pháp