Rờ-le nhiệt D 110-140A CL10A
LRD4369

  • Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật:

Model: LRD4369

OVERLOAD RELAY