Rờ-le nhiệt D 1.6-2.5A CL10A
LRD07

  • Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật:

Model: LRD07
TESYS D THERMAL OVERLOAD 1.6-2.5A CL10A