Rờ-le bảo vệ pha RM22TG20 3P 183…528VAC

  • Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật:

Model: RM22TG20

3 PHASE CONTROL RELAY RM22-TG – RANGE 18