Relay điện tử
RHK412M

  • Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật:

Model: RHK412M