Relay bảo vệ 0.15…1.5A
RM35JA32MW

  • Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật:

Model: RM35JA32MW