Pressure Transmitter 2088G2S22A1B4Q4

Pressure Transmitter 2088G2S22A1B4Q4

Mã: 2088G2S22A1B4Q4 Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Thông số sản phẩm:

Model: 2088G2S22A1B4Q4
Range: -1 bar – 10.3 bar