Mũi khoan hợp kim Dormer A520 Ø3 mm

  • Description

Description

Thông số sản phẩm:

A520 Ø3 mm