Mũi khoan hợp kim Dormer A520 Ø10 mm

  • Description

Description

Thông số sản phẩm:

A520 Ø10 mm