Mũi doa côn hợp kim cứng B4814.0

  • Description

Description

Thông số sản phẩm:

Dormer B4814.0, Ø4 – Ø5