Lõi lọc dầu
NR-630-E-06-B

Lõi lọc dầu
NR-630-E-06-B

Mã: NR-630-E-06-B Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

           Thông số sản phẩm:

Mã lọc: NR-630-E-06-B

Original manufacturer Stauff

Original designation NR-630-E-06-B Stauff designation NR-630-E-06-B

External diameter 139,5 mm / 5.49 in

Internal diameter 70,3 mm / 2.77 in

Height 399,0 mm / 15.71 in

Micron rating 6 µm

Filter material Inorganic glass fibre

β ratio >200

Sealing material NBR

Xuất xứ: Đức