Hoá chất L(+)-Tartaric acid-100804 (250g/ch-Merck)
100804.0250

  • Description

Description

         Thông số sản phẩm:

Hoá chất L(+)-Tartaric acid-100804 (250g/ch-Merck)

Mã hàng: 100804.0250