Hoá chất Ammonium chloride NH4Cl -101145 (500g/ch-Merck) 101145.0500

  • Description

Description

Thông số sản phẩm:

Hoá chất Ammonium chloride NH4Cl -101145 (500g/ch-Merck)

Mã hàng: 101145.0500