Nước rửa băng tải HL-T4

  • Description

Description

Thông số sản phẩm:

Heating Solution HL-T4

Model: HL-T4

Size: 3,5 Kg/box