Differential Pressure Transmitter
2051CD4A22A1AB4M5

  • Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật:

Model: 2051CD4A22A1AB4M5

Range : -20 bar đến 20 bar