Dây đồng emay 1.2 mm

  • Description

Description

Thông số sản phẩm:

Tiết diện: 1.2 mm

Polyamideimide enamelled wire

Ký hiệu ALW

Số lớp men : 1 lớp

Loại men polyamideimide

Chịu nhiệt  200 độ C