Công tắc hành trình XCKD2145P16 LS METAL 1NC1NO

  • Description

Description

Thông số kỹ thuật:

Model: XCKD2145P16

LS METAL 1NC1NO SA ISO16