Cáp tín hiệu DVV-4×1.5

  • Description

Description

Thông số sản phẩm:

DVV-4×1.5 -0,6/1kV