Cáp lập trình dùng cho máy bộ đàm MotoTrbo XIR P3688

  • Description

Description

Thông số sản phẩm:

PN: PMKN4128A