Cáp lập trình cho máy bộ đàm Motorola XIR P8668 Ex
PMKN4012

  • Description

Description

Thông số sản phẩm:

Cáp lập trình kèm phần mềm dùng cho máy bộ đàm Motorola XIR P8668 Ex

PN: PMKN4012