Cáp đồng trần CXV 150 mm2

  • Description

Description

Thông số sản phẩm:

CXV 150 mm2