Cáp đồng trần CV 70mm2

  • Description

Description

Thông số sản phẩm:

CV 70mm2