Cáp điện Cadivi CV-2.5 mm2, màu xanh

  • Description

Description

Thông số sản phẩm:

CV-2.5 mm2, màu xanh