Cảm biến từ XS630B1PBL2 DDPI M30 SN=15MM NCP NP

Cảm biến từ XS630B1PBL2 DDPI M30 SN=15MM NCP NP

SKU: XS630B1PBL2 Category:
  • Description

Description

Thông số kỹ thuật:

Model: XS630B1PBL2

DDPI M30 SN=15MM NC PNP UNI FLUSH 10-5