Bộ truyền động (Part-Turn Gearbox)
GS250.3-F35 (Replace for com no 723400)

Bộ truyền động (Part-Turn Gearbox)
GS250.3-F35 (Replace for com no 723400)

SKU: GS250.3-F35 Category:
  • Description

Description

Thông số kĩ thuật:

Type: GS250.3-F35 (Replace for com no 723400);

Ratio: 210:1;

Type: RR

Xuất xứ: Đức