Bộ mũi khoan thép A095209

  • Description

Description

Thông số sản phẩm:

10×0,1mm