Acti9 – Miniature Circuit Breaker A9F54350 IC60H 3P 50A C

  • Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật:

Model: A9F54350

ACTI9 IC60H 3P 50A C