Acti9 – Cầu dao tự động A9K24340 IK60N 3P 40A C

  • Mô tả

Mô tả

Thông số kỹ thuật:

Model: A9K24340

ACTI9 IK60N 3P 40A C