Acti9-Cầu dao tự động A9F74306 IC60N 3P 6A C

  • Description

Description

Thông số kỹ thuật:

Model: A9F74306
ACTI9 IC60N 3P 6A C MCB