1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid 25g/ch (Merck) 100099.0025

  • Description

Description

Thông số sản phẩm:

1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid 25g/ch (Merck)

Mã hàng: 100099.0025